Каскадна модель (англ. waterfall) — лінійна послідовність подій, коли продукт планують, розробляють, тестують і так далі в суворій послідовності. Жоден наступний етап не починається, допоки не завершено попередній. Після огляду результатів минулого спринту, команда проводить Sprint Retrospective. Цей етап спрямований на аналіз усього минулого періоду.

Проводить комунікацію з Власником продукту (по телефону, скайпу, ел. поштою тощо). Організовує зустрічі скрам майстер це Скрам-команди і Власника продукту. Стежить за регламентом ведення зборів (місце, час, план, підсумок).

Методологія Scrum

Розрахунок проекту ґрунтується на принципахTime & Material, що означає, що фінансові витрати, які несе інвестор, стосуються лише часу та ресурсів, витрачених на роботу над реалізацією. Scrum — один із підходів до реалізації складних проектів. Це походить від тенденціїAgile, тобто спритності в розробці програмного забезпечення.

Також методологія відрізняється нестандартним підходом до розподілу обов’язків у команді. Спочатку метод використовувався лише для сфери IT-розробок. Згодом його почали успішно застосовувати у всіх категоріях бізнесу.

Методологія Scrum

Етапи прийнято називати спринтами, кожен з яких містить набір операцій і строки їх реалізації. Строки виконання плануються безпосередньо перед спринтом. Завдання, які стосуються виконання спринтів, складаються в беклог – спеціальне сховище, доступ до якого має власник продукту. Перевагами такого методу управління проєктами є його зрозуміла та проста логіка, стабільність завдань і реальна оцінка вартості й строків закінчення проєкту. До того ж водоспадну модель можуть дозволити собі навіть невеликі компанії. Оскільки нею може управляти одна-дві людини, вартість обслуговування невисока.

Тобто відбирати якусь кількість завдань, які в фіналі створять якийсь інкремент – доповнення функціоналу до вашого продукту. Це відмінна методологія для ІТ сфери – замовник бачить, що у вас постійне нарощування функціоналу, він стабільний і постійно працює. Таким чином ви не втратите занадто багато часу, якщо ринок різко зміниться. Вона каже, що для того щоб вийти на ринок, не обов’язково мати повністю закінчений продукт. Тому що ви будете робити його три роки, потім винесіть на ринок, а він не зайде. Опитувати заздалегідь цільову аудиторію теж немає сенсу.

Цей етап характеризується високою інтенсивністю роботи та постійною взаємодією між учасниками команди. Розробники, тестувальники та інші фахівці працюють спільно, щоб забезпечити ефективне виконання кожного завдання. Досить часто вчителю потрібно організувати роботу учнівських команд, які працюють над створенням певного проєкту.

Цей підхід ми використовуємо найчастіше, коли клієнт хоче визначити суму бюджету проекту. Однак слід пам’ятати, що підхід scrum дозволяє і навіть підтримує внесення змін і поворотів у напрямку, в якому рухається проект, тому ця оцінка є переважно ілюстративною. Методологія SCRUM каже, що завдання потрібно робити не потоком, а ітераціями.

Після кожного Sprint-у можлива установка пакетів, які створюють збільшення виробничого середовища замовника. Звичайно, не кожен Спринт має закінчуватися таким виробництвом. До проекту залучені як розробники, так і зацікавлені сторони. Щоб бути успішними, вони повинні бути відкритими до нових ідей і викликів. Члени Scrum-команди поважають думки та компетенції один одного. Команда Scrum має сміливість представити свої ідеї на форумі, правильно та поступово діяти та подолати всі труднощі.

За нею команда може легко відстежувати ступінь виконання задач на певному спринті. Це може бути функціональність, виправлення помилок або будь-яке інше поліпшення продукту. Команда і Product Owner разом визначають, що буде реалізовано в рамках Sprint, і ці цілі стають орієнтиром для всієї роботи команди. Складання списку вимог до продукту – в період інтерв’ювання клієнта (з Власником продукту, власниками процесів) за вимогами до продукту вся Скрам-команда не збирається, тільки Аналітик.

Маючи час, ви повинні знати, що Scrum вимагає постійного спілкування та співпраці, а також постійної перевірки виконаної роботи. Для деяких компаній таке масове залучення співробітників до процесу впровадження є певною незручністю. Інші, однак, вважають це головною перевагою підходу Agile.

На практиці вся складність зводиться до того, щоб навчити розробників та інших фахівців дотримуватися цієї методології в роботі. Скрамбан дозволяє доповнювати беклог під час спринту і не потребує оцінки термінів під час планування. Методологія XP подібна зі скрамом, але спринти в ній коротші, зміни беклогу під час спринту допускаються, а пріоритети XP визначаються замовником. Скрам-майстер виступає фасилітатором роботи скрам-команди. Скрам-майстер допомагає власнику продукту і розробникам виконувати роботу без перешкод і відволікаючих факторів. Уся комунікація людей з-поза команди з командою розробки відбувається через скрам-майстра.

Наприклад, бізнес-аналітики, проджект-менеджери, бізнес-консультанти. Але претендувати на посаду можна і без досвіду в галузі інформаційних технологій. Отримати необхідну базу onerous skills можна на курсі проджект менеджера від Wizeclub, який підійде як бажаючим опанувати професію Project Manager, так і майбутнім Scrum-майстрам. Онлайн-курси дозволять здобути відповідні знання, важливі для входу в професію Scrum Master. Методологія спрямовує всіх учасників реалізації проєкту до активної взаємодії та взаємозамінності.

Часто в KanBan не використовується оцінка трудовитрат. Скрам Мастер гарантує, що команда дотримується всіх процесів та правил Скраму. Він допомагає виконувати ітерації, організовує зустрічі та сприяє робочому процесу команди. У разі появи непередбачуваних проблем або змін у вимогах, команда може швидко перебудувати свої плани і перерозподілити завдання, щоб мінімізувати негативний вплив на результати Sprint. Product proprietor (PO) є сполучною ланкою між командою розробки та замовником.

Методологія Scrum

Можливість контролювати розвиток та впровадження, одночасно сприяючи інноваціям та креативності. Деякі історії користувачів (сині поля) спершу оцінювалися як великі, та коли їх завершили, виявилося, що залишився вільний час. Причини бувають різними (і це варто розглянути на ретроспективі), та в результаті в команди з’явився додатковий ресурс. А власник продукту заповнив вільний відрізок часу новою історією користувача (зелені поля), котра вмістилася в спринт.

Завдання PO – максимальне збільшення цінності продукту, що розробляється і роботи команди. Вас також цікавить тема сучасних освітніх технологій, інноваційних методик і практик у галузі навчання? У вас є власний досвід, яким ви готові поділитися з колегами? Чудово, ми готові допомогти донести Ваші знання та професіоналізм до великої аудиторії освітян зі всієї України. Доступ до завантаження свідоцтва відкриється після закінчення прямого ефіру – після того, як ви пройдете навчання під час вебінару та виконаєте перевірочний тест. Беклог спринту – всі вимоги з беклогу продукту розбиваються на завдання для реалізації.

Ці і інші недоліки системи Waterfall сформували підґрунтя для виникнення гнучкої моделі управління проєктами Agile. Засновники Аgile позиціонують його більше, як світогляд (mindset), основні цінності та принципи якого викладені в Agile маніфесті. За допомогою Kanban команда може бачити процес виконання завдання, пріоритетність, терміни та людину, яку призначили на завдання. Більш того, є можливість доповнювати, коментувати і при необхідності розділяти завдання.

Це принцип, концепція-каркас та рекомендації, як менеджеру підвищити керованість, передбачуваність та ефективність роботи. Існує три обов’язкові/основні артефакти у скрамі — беклог продукту, беклог спринту й інкремент. Вони необхідні, щоб постачати програмне забезпечення, яке буде цінним для ваших замовників. Є й необов’язкові артефакти, які, втім, можуть полегшити життя вашої команди (наприклад, берн-даун чати). На додаток до цих подій під час спринту команди можуть проводити також уточнення беклогу (Backlog Refinement) — обговорювати елементи беклогу й готуватися до наступного спринту. В рамках цієї зустрічі можна обговорити пріоритетність елементів і розділити елементи беклогу на дрібніші складові.

Його можуть тестувати кінцеві користувачі на постійній основі не тільки з точки зору коректної роботи, а й з точки зору практичного використання під час реалізації реальних бізнес-процесів. Саме так називається кожне невелике підзавдання, з яких складається проект. Всі спринти повинні бути однаковими за тривалістю, та ви не повірите, але найчастіше довжина одного — два тижні, рідше за місяць. А скільки саме, залежить від особливостей вашого проекту. Здебільшого в скрам-майстра перекваліфіковуються ІТ-фахівці суміжних напрямів.

Принципова різниця між скрам-майстром та проджект-менеджером полягає в їхньому фокусі. Project Manager сконцентрований на ресурсах, бюджеті, плануванні, дедлайнах, управлінні командою та результатах проєкту. Scrum Master в свою чергу робить кроки для покращення комунікації в колективі, підвищення самоуправління та удосконалення роботи тих, хто залучений до реалізації продукту. Ці завдання зазвичай беруться з Product Backlog – списку всіх вимог та ідей для продукту. Він сприяє високій концентрації учасників на роботі та стимулює їх до швидкого досягнення результату.

Потім команда фіксує отриманий результат, коротко представляючи те, що було зроблено. Це також слушний момент для обговорення нових вимог (які, можливо, були викликані поточною формою продукту), інших трансформацій а також очікувань від наступного Sprint-y. Тому перевіряється виконана робота, а також адаптація вимог до поточної ситуації. Під час Спринтів також відбуваються зустрічі під назвою Refinement. Вони присвячені новим вимогам, про які повідомляє клієнт, щоб їх можна було правильно вказати, можливо, розділити на менші, а потім оцінити.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *